Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Cơm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cơm là Hoa Kỳ ($449 Hàng triệu), Ấn Độ ($341 Hàng triệu), Miến Điện ($281 Hàng triệu), Trung Quốc ($164 Hàng triệu) và Guyana ($114 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($270 Hàng triệu), Mexico ($248 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($198 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($145 Hàng triệu) và Brazil ($107 Hàng triệu).

Cơm còn được biết là ngũ cốc, ngũ cốc.

Cơm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cơm Trade

More on Cơm from our other sites