Looking for the latest data? Try OEC Pro

Động vật giáp xác và động vật thân mềm

Looking to buy or sell Động vật giáp xác và động vật thân mềm? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Động vật giáp xác và động vật thân mềm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Động vật giáp xác và động vật thân mềm là Ấn Độ ($3,4 tỷ), Canada ($2,96 tỷ), Ecuador ($1,62 tỷ), Indonesia ($1,57 tỷ) và Trung Quốc ($1,48 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($6,67 tỷ), Trung Quốc ($2,39 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,94 tỷ), Tây Ban Nha ($1,75 tỷ) và Pháp ($1,24 tỷ).

Động vật giáp xác và động vật thân mềm còn được biết là cua, tôm hùm, tôm, ốc, hến, mực, sò điệp.

Động vật giáp xác và động vật thân mềm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Động vật giáp xác và động vật thân mềm Trade

More on Động vật giáp xác và động vật thân mềm from our other sites