Looking for the latest data? Try OEC Pro

$22,4 Hàng triệu

xuất khẩu 4601 of 4914
1998
2017

1,56

Độ phức tạp của sản phẩm 182 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

THA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4601 and the 183 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($13,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($4,57 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($2,62 Hàng triệu), Hồng Kông ($516 Hàng ngàn) và Hoa Kỳ ($357 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thái Lan ($9,1 Hàng triệu), Hồng Kông ($8,48 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($1,06 Hàng triệu), Trung Quốc ($1 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($452 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites