Looking for the latest data? Try OEC Pro

$930 Hàng triệu

xuất khẩu 1995 of 4914
1998
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 386 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1995 and the 386 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($288 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($72,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($65,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($56,6 Hàng triệu) và Mexico ($49,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($98,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($79,1 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($58,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($45,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($43,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites