Looking for the latest data? Try OEC Pro

$4,08 tỷ

xuất khẩu 685 of 4914
1998
2017

1,43

Độ phức tạp của sản phẩm 271 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 685 and the 272 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($594 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($555 Hàng triệu), Trung Quốc ($513 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($377 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($268 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($611 Hàng triệu), Trung Quốc ($522 Hàng triệu), Đức ($338 Hàng triệu), Mexico ($286 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($190 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites