Looking for the latest data? Try OEC Pro

$599 Hàng triệu

xuất khẩu 2511 of 4914
1998
2017

1,9

Độ phức tạp của sản phẩm 50 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2511 and the 50 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($156 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($106 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($49,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($42,5 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($33,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($116 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($58 Hàng triệu), Đức ($41 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($40,7 Hàng triệu) và Mexico ($29,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites