Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,74 tỷ

xuất khẩu 973 of 4914
1998
2017

1,12

Độ phức tạp của sản phẩm 603 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 973 and the 604 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($649 Hàng triệu), Đức ($356 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($340 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($136 Hàng triệu) và Nga ($103 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($532 Hàng triệu), Trung Quốc ($181 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($139 Hàng triệu), Đức ($130 Hàng triệu) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($107 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites