Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,62 tỷ

xuất khẩu 1007 of 4914
1998
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 311 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1007 and the 312 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($582 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($424 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($295 Hàng triệu), Trung Quốc ($244 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($238 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($409 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($284 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($133 Hàng triệu), Nga ($108 Hàng triệu) và Đức ($98,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites