Looking for the latest data? Try OEC Pro

$3,97 tỷ

xuất khẩu 700 of 4914
1998
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 375 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 700 and the 376 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($1,08 tỷ), Đức ($704 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($377 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($266 Hàng triệu) và Hà Lan ($227 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($503 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($431 Hàng triệu), Đức ($263 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($263 Hàng triệu) và Pháp ($235 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites