Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,02 tỷ

xuất khẩu 700 of 1232
1998
2017

1,95

Độ phức tạp của sản phẩm 12 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 700 and the 12 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($814 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($245 Hàng triệu), Đức ($238 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($128 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($67,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($273 Hàng triệu), Đức ($179 Hàng triệu), Pháp ($85,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($84,2 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($79,1 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites