Looking for the latest data? Try OEC Pro

$682 Hàng triệu

xuất khẩu 2375 of 4914
1998
2017

2,48

Độ phức tạp của sản phẩm 7 of 4914
1998
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2375 and the 7 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($190 Hàng triệu), Singapore ($100 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($90,2 Hàng triệu), Đức ($88 Hàng triệu) và Thụy Điển ($66,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($130 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($108 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($64,5 Hàng triệu), Hà Lan ($44 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($40,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites