Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,59 tỷ

xuất khẩu 1439 of 4914
1998
2017

1,15

Độ phức tạp của sản phẩm 571 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1439 and the 573 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($304 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($194 Hàng triệu), Pháp ($134 Hàng triệu), Mexico ($131 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($121 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($202 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($91,9 Hàng triệu), Saudi Arabia ($76,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($76 Hàng triệu) và Úc ($75,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites