Looking for the latest data? Try OEC Pro

$35,9 tỷ

xuất khẩu 56 of 4914
1998
2017

2,18

Độ phức tạp của sản phẩm 14 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 56 and the 14 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($10,5 tỷ), Hoa Kỳ ($9,3 tỷ), Hà Lan ($6,69 tỷ), Singapore ($4,62 tỷ) và Đức ($1,05 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($13,6 tỷ), Trung Quốc ($6,08 tỷ), Khác Á ($4,46 tỷ), Hoa Kỳ ($3,43 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,76 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites