Looking for the latest data? Try OEC Pro

$17,1 tỷ

xuất khẩu 140 of 4914
1998
2017

1,29

Độ phức tạp của sản phẩm 403 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 140 and the 404 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($3,14 tỷ), Trung Quốc ($2,26 tỷ), Mexico ($1,32 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,25 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,17 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,87 tỷ), Đức ($1,69 tỷ), Mexico ($1,39 tỷ), Trung Quốc ($974 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($810 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites