Looking for the latest data? Try OEC Pro

$665 Hàng triệu

xuất khẩu 2404 of 4914
1998
2017

1,35

Độ phức tạp của sản phẩm 346 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2404 and the 347 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($136 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($90,8 Hàng triệu), Áo ($58,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($55,9 Hàng triệu) và Hungary ($47,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($81,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($57,7 Hàng triệu), Đức ($53,1 Hàng triệu), Ý ($31,7 Hàng triệu) và Mexico ($31,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites