Looking for the latest data? Try OEC Pro

$15,2 tỷ

xuất khẩu 156 of 4914
1998
2017

0,974

Độ phức tạp của sản phẩm 816 of 4914
1998
2017

XXB

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MYS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 156 and the 817 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($3,94 tỷ), Hoa Kỳ ($2,86 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,27 tỷ), Trung Quốc ($1,82 tỷ) và Malaysia ($1,1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($6,78 tỷ), Philippines ($3,38 tỷ), Hồng Kông ($1,49 tỷ), Trung Quốc ($842 Hàng triệu) và Khác Á ($733 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites