Looking for the latest data? Try OEC Pro

$914 Hàng triệu

xuất khẩu 2015 of 4914
1998
2017

1,78

Độ phức tạp của sản phẩm 83 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SAU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2015 and the 83 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($185 Hàng triệu), Thụy Điển ($155 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($151 Hàng triệu), Trung Quốc ($103 Hàng triệu) và Ấn Độ ($58,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Saudi Arabia ($82,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($67 Hàng triệu), Canada ($48 Hàng triệu), Nigeria ($39 Hàng triệu) và Nga ($37,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites