Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,69 tỷ

xuất khẩu 1390 of 4914
1998
2017

1,55

Độ phức tạp của sản phẩm 193 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1390 and the 194 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($336 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($250 Hàng triệu), Trung Quốc ($182 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($173 Hàng triệu) và Áo ($132 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($213 Hàng triệu), Mexico ($185 Hàng triệu), Trung Quốc ($151 Hàng triệu), Đức ($89,8 Hàng triệu) và Canada ($74 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites