Looking for the latest data? Try OEC Pro

$4,57 tỷ

xuất khẩu 489 of 1232
1998
2017

1,74

Độ phức tạp của sản phẩm 30 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 489 and the 30 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($835 Hàng triệu), Trung Quốc ($579 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($551 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($436 Hàng triệu) và Ý ($397 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($804 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($495 Hàng triệu), Mexico ($279 Hàng triệu), Đức ($183 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($150 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites