Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,83 tỷ

xuất khẩu 946 of 4914
1998
2017

0,987

Độ phức tạp của sản phẩm 790 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 946 and the 792 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,22 tỷ), Đức ($518 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($212 Hàng triệu), Mexico ($135 Hàng triệu) và Trung Quốc ($133 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($491 Hàng triệu), Đức ($416 Hàng triệu), Trung Quốc ($212 Hàng triệu), Mexico ($163 Hàng triệu) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($107 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites