Looking for the latest data? Try OEC Pro

$11,5 tỷ

xuất khẩu 231 of 4914
1998
2017

1,59

Độ phức tạp của sản phẩm 164 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 231 and the 165 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,56 tỷ), Trung Quốc ($1,66 tỷ), Hoa Kỳ ($1 tỷ), Sơn mài Nhật ($910 Hàng triệu) và Ý ($782 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,96 tỷ), Đức ($1,59 tỷ), Trung Quốc ($1,49 tỷ), Mexico ($455 Hàng triệu) và Pháp ($391 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites