Looking for the latest data? Try OEC Pro

$6,06 tỷ

xuất khẩu 467 of 4914
1998
2017

1,5

Độ phức tạp của sản phẩm 225 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 467 and the 226 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,47 tỷ), Trung Quốc ($673 Hàng triệu), Pháp ($430 Hàng triệu), Canada ($419 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($401 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($912 Hàng triệu), Pháp ($517 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($514 Hàng triệu), Mexico ($398 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($306 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites