Looking for the latest data? Try OEC Pro

$3,14 tỷ

xuất khẩu 859 of 4914
1998
2017

1,3

Độ phức tạp của sản phẩm 391 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 859 and the 393 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($412 Hàng triệu), Trung Quốc ($341 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($301 Hàng triệu), Ý ($298 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($248 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($388 Hàng triệu), Trung Quốc ($257 Hàng triệu), Đức ($243 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($131 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($93,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites