Looking for the latest data? Try OEC Pro

$4,4 tỷ

xuất khẩu 637 of 4914
1998
2017

1,54

Độ phức tạp của sản phẩm 195 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 637 and the 196 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,09 tỷ), Trung Quốc ($561 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($417 Hàng triệu), Ý ($320 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($206 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($482 Hàng triệu), Trung Quốc ($466 Hàng triệu), Indonesia ($244 Hàng triệu), Đức ($210 Hàng triệu) và Nga ($156 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites