Looking for the latest data? Try OEC Pro

$538 Hàng triệu

xuất khẩu 2636 of 4914
1998
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 319 of 4914
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2636 and the 319 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($185 Hàng triệu), Đức ($127 Hàng triệu), Trung Quốc ($64,8 Hàng triệu), Hồng Kông ($40 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($26,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($148 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($61,7 Hàng triệu), Ba Lan ($26,5 Hàng triệu), Đức ($26,5 Hàng triệu) và Pháp ($24,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites