Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,37 tỷ

xuất khẩu 1582 of 4914
1998
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 255 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1582 and the 256 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($274 Hàng triệu), Đức ($231 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($179 Hàng triệu), Ý ($141 Hàng triệu) và Trung Quốc ($81,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($276 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($124 Hàng triệu), Ấn Độ ($114 Hàng triệu), Mexico ($79,6 Hàng triệu) và Đức ($69,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites