Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,26 tỷ

xuất khẩu 669 of 1232
1998
2017

1,98

Độ phức tạp của sản phẩm 10 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 669 and the 10 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($706 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($258 Hàng triệu), Trung Quốc ($255 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($194 Hàng triệu) và Ý ($180 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($481 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($268 Hàng triệu), Mexico ($120 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($98 Hàng triệu) và Đức ($95,1 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites