Looking for the latest data? Try OEC Pro

$3,15 tỷ

xuất khẩu 587 of 1232
1998
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 100 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 587 and the 100 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($672 Hàng triệu), Ý ($339 Hàng triệu), Khác Á ($333 Hàng triệu), Trung Quốc ($324 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($247 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($474 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($363 Hàng triệu), Đức ($251 Hàng triệu), Ý ($124 Hàng triệu) và Ấn Độ ($117 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites