Looking for the latest data? Try OEC Pro

$6,85 tỷ

xuất khẩu 382 of 1232
1998
2017

1,78

Độ phức tạp của sản phẩm 27 of 1232
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 382 and the 27 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($2,03 tỷ), Đức ($969 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($670 Hàng triệu), Khác Á ($629 Hàng triệu) và Trung Quốc ($476 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($949 Hàng triệu), Trung Quốc ($753 Hàng triệu), Đức ($593 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($436 Hàng triệu) và Ý ($333 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites