Looking for the latest data? Try OEC Pro

$998 Hàng triệu

xuất khẩu 872 of 1232
1998
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 78 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 872 and the 78 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($300 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($170 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($111 Hàng triệu), Trung Quốc ($65,7 Hàng triệu) và Ý ($57,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($145 Hàng triệu), Đức ($85,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($58,9 Hàng triệu), Pháp ($58,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($54,7 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites