Looking for the latest data? Try OEC Pro

$6,99 tỷ

xuất khẩu 375 of 1232
1998
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 192 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 375 and the 192 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($929 Hàng triệu), Hà Lan ($825 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($643 Hàng triệu), Trung Quốc ($642 Hàng triệu) và Ý ($586 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($884 Hàng triệu), Nga ($565 Hàng triệu), Đức ($375 Hàng triệu), Canada ($293 Hàng triệu) và Pháp ($265 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites