Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,08 tỷ

xuất khẩu 1836 of 4914
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 692 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1836 and the 692 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($220 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($145 Hàng triệu), Pháp ($131 Hàng triệu), Hà Lan ($101 Hàng triệu) và Ireland ($95,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($78,6 Hàng triệu), Canada ($70,2 Hàng triệu), Đức ($70 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($66,5 Hàng triệu) và Úc ($61,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites