Looking for the latest data? Try OEC Pro

$20,8 tỷ

xuất khẩu 116 of 4914
1998
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 483 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 116 and the 485 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($7,79 tỷ), Nam Triều Tiên ($3,01 tỷ), Đức ($1,51 tỷ), Trung Quốc ($1,45 tỷ) và Pháp ($963 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,95 tỷ), Hà Lan ($1,3 tỷ), Canada ($1,21 tỷ), Trung Quốc ($1,18 tỷ) và Đức ($1,18 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites