Looking for the latest data? Try OEC Pro

$215 Hàng triệu

xuất khẩu 3573 of 4914
1998
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 598 of 4914
1998
2017

POL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHL

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3573 and the 599 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ba Lan ($39,7 Hàng triệu), Đức ($34,4 Hàng triệu), Phần Lan ($29,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($23,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($17 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Chile ($45,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($45,6 Hàng triệu), Argentina ($17,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($16,4 Hàng triệu) và Ba Lan ($12,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites