Looking for the latest data? Try OEC Pro

$7,57 tỷ

xuất khẩu 359 of 4914
1998
2017

1,75

Độ phức tạp của sản phẩm 100 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 359 and the 100 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,49 tỷ), Hoa Kỳ ($969 Hàng triệu), Thụy Điển ($727 Hàng triệu), Ý ($666 Hàng triệu) và Trung Quốc ($515 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($711 Hàng triệu), Pháp ($589 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($521 Hàng triệu), Đức ($511 Hàng triệu) và Ý ($509 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites