Looking for the latest data? Try OEC Pro

$17,1 tỷ

xuất khẩu 188 of 1232
1998
2017

1,83

Độ phức tạp của sản phẩm 25 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 188 and the 25 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($3,47 tỷ), Trung Quốc ($2,03 tỷ), Hoa Kỳ ($1,79 tỷ), Ý ($1,38 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,21 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,31 tỷ), Pháp ($1,2 tỷ), Vương quốc Anh ($982 Hàng triệu), Đức ($975 Hàng triệu) và Hà Lan ($895 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites