Looking for the latest data? Try OEC Pro

$13,4 tỷ

xuất khẩu 240 of 1232
1998
2017

0,97

Độ phức tạp của sản phẩm 217 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 240 and the 217 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,27 tỷ), Đức ($2,08 tỷ), Ý ($1,11 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,08 tỷ) và Áo ($755 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,28 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($555 Hàng triệu), Đức ($535 Hàng triệu), Singapore ($510 Hàng triệu) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($459 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites