Looking for the latest data? Try OEC Pro

$871 Hàng triệu

xuất khẩu 2080 of 4914
1998
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 506 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2080 and the 507 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($210 Hàng triệu), Trung Quốc ($152 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($87,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($78,6 Hàng triệu) và Ý ($42,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($134 Hàng triệu), Trung Quốc ($40,7 Hàng triệu), Canada ($35,7 Hàng triệu), Việt Nam ($32,7 Hàng triệu) và Nga ($29,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites