Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,32 tỷ

xuất khẩu 807 of 1232
1998
2017

2,02

Độ phức tạp của sản phẩm 9 of 1232
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 807 and the 9 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($239 Hàng triệu), Đức ($236 Hàng triệu), Trung Quốc ($129 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($117 Hàng triệu) và Khác Á ($91,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($312 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($149 Hàng triệu), Đức ($75,7 Hàng triệu), Nga ($61 Hàng triệu) và Ấn Độ ($41 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites