Looking for the latest data? Try OEC Pro

$850 Hàng triệu

xuất khẩu 2114 of 4914
1998
2017

1,26

Độ phức tạp của sản phẩm 445 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2114 and the 445 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($239 Hàng triệu), Ý ($157 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($73,7 Hàng triệu), Đan Mạch ($42,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($42,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($86,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($70,8 Hàng triệu), Ý ($62,6 Hàng triệu), Pháp ($44,4 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($39,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites