Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,34 tỷ

xuất khẩu 657 of 1232
1998
2017

1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 113 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 657 and the 112 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($639 Hàng triệu), Ý ($489 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($186 Hàng triệu), Trung Quốc ($141 Hàng triệu) và Hà Lan ($87,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($336 Hàng triệu), Đức ($128 Hàng triệu), Pháp ($107 Hàng triệu), Nga ($95,8 Hàng triệu) và Ý ($93 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites