Looking for the latest data? Try OEC Pro

$13,2 tỷ

xuất khẩu 197 of 4914
1998
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 460 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 197 and the 461 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,19 tỷ), Hoa Kỳ ($1,42 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,26 tỷ), Nam Triều Tiên ($956 Hàng triệu) và Đức ($935 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,17 tỷ), Mexico ($988 Hàng triệu), Trung Quốc ($972 Hàng triệu), Đức ($822 Hàng triệu) và Thái Lan ($518 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites