Looking for the latest data? Try OEC Pro

$810 Hàng triệu

xuất khẩu 2177 of 4914
1998
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 737 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2177 and the 738 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($177 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($104 Hàng triệu), Ý ($96,1 Hàng triệu), Đức ($86,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($82 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($132 Hàng triệu), Trung Quốc ($62,3 Hàng triệu), Đức ($57,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($42,6 Hàng triệu) và Canada ($40,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites