Looking for the latest data? Try OEC Pro

$589 Hàng triệu

xuất khẩu 2533 of 4914
1998
2017

1,26

Độ phức tạp của sản phẩm 444 of 4914
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2533 and the 444 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($104 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($100 Hàng triệu), Trung Quốc ($48 Hàng triệu), Đức ($43,6 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($33,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($72,9 Hàng triệu), Đức ($50 Hàng triệu), Ấn Độ ($45,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($30,3 Hàng triệu) và Indonesia ($30 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites