Looking for the latest data? Try OEC Pro

$6,54 tỷ

xuất khẩu 397 of 1232
1998
2017

1,37

Độ phức tạp của sản phẩm 83 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 397 and the 83 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($2,51 tỷ), Đức ($768 Hàng triệu), Khác Á ($592 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($406 Hàng triệu) và Pháp ($251 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,24 tỷ), Đức ($554 Hàng triệu), Pháp ($314 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($287 Hàng triệu) và Hà Lan ($214 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites