Looking for the latest data? Try OEC Pro

$821 Hàng triệu

xuất khẩu 2157 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 663 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2157 and the 664 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($348 Hàng triệu), Đức ($95,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($66,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($65,9 Hàng triệu) và Thái Lan ($44,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($200 Hàng triệu), Đức ($55,9 Hàng triệu), Ấn Độ ($37,8 Hàng triệu), Việt Nam ($32,8 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($28,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites