Looking for the latest data? Try OEC Pro

$3,08 tỷ

xuất khẩu 877 of 4914
1998
2017

1,3

Độ phức tạp của sản phẩm 393 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 877 and the 394 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($762 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($439 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($258 Hàng triệu), Trung Quốc ($212 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($156 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($420 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($327 Hàng triệu), Đức ($292 Hàng triệu), Trung Quốc ($289 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($136 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites