Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,96 tỷ

xuất khẩu 1263 of 4914
1998
2017

1,18

Độ phức tạp của sản phẩm 538 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1263 and the 540 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($284 Hàng triệu), Áo ($189 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($158 Hàng triệu), Nga ($144 Hàng triệu) và Ý ($142 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($409 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($204 Hàng triệu), Pháp ($149 Hàng triệu), Trung Quốc ($107 Hàng triệu) và Canada ($98,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites