Looking for the latest data? Try OEC Pro

$3,29 tỷ

xuất khẩu 575 of 1232
1998
2017

1,66

Độ phức tạp của sản phẩm 37 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 575 and the 37 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($846 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($405 Hàng triệu), Áo ($387 Hàng triệu), Pháp ($223 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($215 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($391 Hàng triệu), Đức ($357 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($214 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($158 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($144 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites