Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,37 tỷ

xuất khẩu 1099 of 4914
1998
2017

1,09

Độ phức tạp của sản phẩm 640 of 4914
1998
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1099 and the 642 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($547 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($314 Hàng triệu), Đức ($295 Hàng triệu), Trung Quốc ($242 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($180 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($332 Hàng triệu), Đức ($310 Hàng triệu), Indonesia ($177 Hàng triệu), Mexico ($174 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($170 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites